AX MED

Regulamin

Regulamin normobarii

Stosowanie się do zaleceń zapobiega działaniom niepożądanym i zapewnia całkowite bezpieczeństwo.

Odblokuj naturalne procesy życiowe

1.    Korzystanie z naszych usług oznacza w pełni zaakceptowanie niniejszego regulaminu i stosowanie się do panujących zasad.
2.    W komorze panuje podwyższone ciśnienie atmosferyczne, ok. 1500 hPa
Osoba chcąca skorzystać z komory, po wcześniejszym zapoznaniu się z listą przeciwwskazań i zaleceń do stosowania tlenoterapii normobarycznej, wchodzi na własną odpowiedzialność. Przeciwwskazania: zapalenie zatok, przeziębienie, infekcja górnych dróg oddechowych, zapalenie ucha, uszkodzenie błony bębenkowej, gorączka, rozrusznik serca (ciśnienie może zdeformować niektóre elementy aparatu), odbycie niektórych zaawansowanych zabiegów chirurgicznych, odma opłucnowa (świeżo przebyta), choroby płuc z retencją dwutlenku węgla, zaćma, okres bezpośrednio po operacji zaćmy, zapalenie nerwu wzrokowego, ciąża, klaustrofobia, po chemioterapii możliwe jest korzystanie z komory po upływie czterech tygodni. W razie wątpliwości co do możliwości skorzystania z komory normobarycznej należy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym.
3.    Każdorazowo przed wejściem do komory, prosimy powiadomić personel o stanie zdrowia , ewentualnej ciąży, złym samopoczuciu oraz innych towarzyszących schorzeniach
4.    Wejście i wyjście z komory odbywa się tylko i wyłącznie z personelem.
5.    W trakcie sesji należy uszanować obecność innych osób.  Nie biegamy, nie prowadzimy głośnych rozmów, nie przeszkadzamy innym uczestnikom.
6.    Zabrania się dotykać i przestawiać ustawień  aparatury służącej do obsługi komory, jest do tego upoważniony tylko i wyłącznie pracownik komory.
7.    Sesja dzienna w komorze trwa dwie godziny. Czas ten obejmuje wejście i wyjście z komory.
8.    Do komory normobarycznej wchodzimy przez śluzę, w której normuje ciśnienie pomiędzy tym na ziemi, a tym wewnątrz komory. Czas wejścia to około 3-4 minuty. Jedynym odczuwalnym efektem mogą być zatkane uszy, zalecane jest wtedy zatkać nos bądź popić wodę.
9.    Podczas sesji  obowiązuje obuwie zmienne. Można skorzystać z jednorazowych kapci dostępnych w szatni lub przynieść własne, czyste obuwie zastępcze. Odzież wierzchnią oraz obuwie pozostawia się w szatni. W komorze panuje temperatura 20-21 °C, zaleca się przyniesienie własnych koców.
10.    W komorze dostępna jest woda REDOX. Nie zezwala się napełniania własnych pojemników  w celu wyniesienia ich na zewnątrz.
11.    W komorze obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków, oraz innych napoi niż dostępnych na miejscu.
12.    Przychodząc do komory nie używamy perfum oraz środków zapachowych do ubrań.
13.    Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów, IQOSów itp. oraz spożywania alkoholu.
14.    W przypadku korzystania z toalety należy korzystać tylko i wyłącznie ze specjalnego papieru toaletowego ( dostępny jest on na stojaku obok muszli)  zakaz wrzucania do sedesu papieru innego niż dostępny w komorze. Wrzucanie chusteczek higienicznych,  innych środków higieny itp. spowoduje awarię.
15.    Prosimy nie pozostawiać bez nadzoru cennych  przedmiotów  typu torba, portfel, klucze, telefon itp. W razie potrzeby, można poprosić obsługę o przechowanie rzeczy na czas sesji w zamykanej szafce. Personel nie odpowiada za szkody bądź zaginięcie rzeczy osobistych.
16.    Za wszelkie zniszczenia i szkody dokonane w komorze odpowiadają sprawcy. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci, koszty finansowe  pokrywają opiekunowie będący z dzieckiem na sesji.
17.    Zakaz wnoszenia do komory oraz używania przedmiotów mogących wywołać pożar, bądź iskrę ( zapałki, zapalniczki, papierosy), a także przedmiotów mogących posłużyć jako broń, w tym gaz pieprzowy itp. Użycie takich przedmiotów lub urządzeń i spowodowanie uszkodzenia komory ponosi winowajcę do obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości 2 mln zł (dwa miliony zł).
18.    W komorze funkcjonuje kilkustopniowy system zabezpieczeń. W przypadku konieczności opuszczenia komory należy niezwłocznie  powiadomić personel o zaistniałej potrzebie telefonicznie lub  poprzez intercom znajdujący się przy wyjściu z komory. W ostateczności dopuszczalne jest użycie poprzez przyciśnięcie  czerwonego przycisku awaryjnego  znajdującego się przy wyjściu z komory. Powietrze opuszcza komorę w około 4 minuty, ponowne jej napełnienie trwa do 4 godzin!


UWAGA!!!
Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z opłatą w wysokości 1000zł

W całym obiekcie zainstalowany jest monitoring celem ochrony przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla zakładu pracy, mienia klientów oraz dokumentacji administracyjnej. Zarejestrowane informacje nie będą     wykorzystywane do celów innych niż wymienione powyżej. Zaznacza się, że monitoring będzie w jak najmniejszym stopniu ingerował w prywatność klientów.